Link to http://www.knmi.nl/voorl/nieuws/lanilang.htm Link to Link to http://www.knmi.nl/voorl/nader/drogetijdenindehistorie.htm Link to http://www.knmi.nl/voorl/nader/hitteenextremedroogteineuropazomer2003.htm Link to http://www.knmi.nl/voorl/nader/klim/klimaatrapportage2003/hoofdstuk4.html#wereldklimaat21 Link to http://www.knmi.nl/voorl/nieuws/watertekorteninwaterrijknederland.htm Link to http://www.droogtestudie.nl/